ويلاديمير پوتين د روسيې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې

ويلاديمير پوتين د روسيې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې

نوموړی چې له نورو کانديدانو مخکښ ښودل شوی دی، د څلورم ځل لپاره د روسيې د ولسمشر په توګه غوره شوی دی.