ليکني او ژباړي

طالبان او سوله!

توسط - طالبان او سوله!

افغان طالبانو ته د سولي تر ټولو ښه زمينه برابره ده، ملا محمدعمر اخند مړ شوى، طيب آغا استعفى ورکړه، د کويټي شورا رهبري او د طالبانو مشرتوب ملا اخترمحمد منصور پر غاړه واخيست. ملا محمدحسن اخند، ملا عبدالرزاق اخند او خپله د ملا محمدعمر اخند ورور ملا عبدالمنان اخند او د ملا محمدعمر اخند زوى ملا محمديعقوب اخند هغه جګپوړي...