شعر هنر دی نه الهام

د یاران ادبي دېرې په اوه دېرشمه اونیزه غونډه کې  محمد ذاکر ذاکري د...

دزړه ارمان

لیکوال : عتیق الله سالار

دکندهار پوهنتون دژبو اوادبیاتو پوهنځې دڅلورم کال محصل

ننداره؛ د لنډو کیسو ټولګه

په پښتو ادب کې لنډه کیسه د لومړي ځل لپاره په کوزه پښتونخوا کې مشهور لیکوال سید راحت...