داستاد او کتاب ارزښت او اهمیت

استاد او کتاب، دواړه د انسان ژوند پورې تړلي هغه اړين او ارزښتمن توکي دي، چې د انسانيت د سرلوړی...

د شعر ژباړه

لیکنه: نجیب منلی د ژباړې په برخه کې د شعر ژباړه لا یو بل اغزن بحث دی. په دې اړه استاد...

افسانه څه ته وایي؟

لیکنه: رحیم الله ځيرک

افسانه دلغوي څېړنې له مخې...