د شعر ژباړه

لیکنه: نجیب منلی د ژباړې په برخه کې د شعر ژباړه لا یو بل اغزن بحث دی. په دې اړه استاد...

افسانه څه ته وایي؟

لیکنه: رحیم الله ځيرک

افسانه دلغوي څېړنې له مخې...