بیلیدل

توماس چې کله په مخ راغلی نو له خندا یې غاښونه بریښيدلي، خو نن یې تندی تریو و....

هنر او احساس

که په تیرو پنځوسو ، شپیتو کلونو کې د هنر په اړه د افغانستان د شاعرانو، سندرغاړو او...

ملالۍ/ اسدالله غضنفر

ملالۍ یوسفزۍ په ښوونځي کې د کیمیا د استاد سبق ته ناسته وه چې د نوبل د جایزې...

ښكارى/رحمتي گیلانوال

په خړه د سهار كي

په سېلونو مرغۍ راشي

د كلي ونو باندي كېني

په...