لرغونی هلمند

ليکوال: شريف الله دوست (سرواني)

شپږمه برخه

هلمند ته د سکندر مقدوني...

لرغونی هلمند

ليکوال: شريف الله دوست (سرواني)

پنځمه برخه

هلمند کي د لاجوردو جوړ...

لرغونی هلمند

په لرغونې پېر کي، پر هلمند دپردیو تېري

:اثوریان = اشوریان

اثوریان( اشوریان او...

هېره ژبه

ليکوال: اجمل ښکلى - موږ د ادب په لوست کې ډېر جدي نه يو. دا به...

شهوت (لنډه کیسه)

ليکوال: نصرت ارمان - ځان یې داسې ککړ کړ چې د مخ او کالو رنګ یې...