شاعرانه پيغام

انسان د ټاکلو موخو پر بنسټ، ژوند کوي؛ که د ورځني ژوند، هدف ونه مومي؛ ښايي ډېر ژر...

د شاعرۍ اسرار

په شاعري کې ترټولو لویه خبره دجوهر ده. د دې جوهر لاسته راوړل په اسانۍ سره نه پیژندل...

د لنډ بحر يو غزل

وچ باڼه، لېمې له نم

نه  اوبه کېدې له نم

زړه به مې برباد شي که

سمندر

د سمندر سره زما علاقه یوه ارماني حالت ته رسیدلې وه. کله به مې له ځان سره ویل...

مطالعه او د کتاب لوستنې گټه

د مطالعې پواسطه انسان زده کړه کولای شي، مطالعه د ویلو، لیدلو، اوریدلو او لیکلو پواسطه  کیدای شي....