ملالۍ/ اسدالله غضنفر

ملالۍ یوسفزۍ په ښوونځي کې د کیمیا د استاد سبق ته ناسته وه چې د نوبل د جایزې...

ښكارى/رحمتي گیلانوال

په خړه د سهار كي

په سېلونو مرغۍ راشي

د كلي ونو باندي كېني

په...

نومونه – اسدالله غضنفر

دا خبره نن سبا زیاته کېږي چې اولاد ته دې ښکلي نومونه انتخاب شي، مګر په دې باره...