ولسمشر غني امريکا ته روان شو

ولسمشر غني چې پرون ترکمستان کې د اسياسي لوبو د رزمي سياليو په مراسمو کې يې ګډون کړی...