خندا، د ماشوم د روغوالي نښه

ژباړه: حمیدالله حمیدي

ماشومان چې لا په خبرو نه وي راغلي، خپلې نږدې مثبتې خاطرې...