دروغ صحت 12 نښې

دا دولس (۱۲) نښې دا څرګندي، چې تاسو له بشپړې روغتیا څخه برخمن یاست. ۱: که چیرې د شپې له خوا...

دکوپړې حیرانوونکې ګټې

د کوپړې اوبه د تندې د له منځه وړو لپاره ګټورې دي، نو د اوړي په ګرمو ورځو...