زعفران؛ ګټې او زيانونه

ژباړه: حمیدالله حمیدي

زعفران د نړۍ تر ټولو ګران بیه ګل دی چې د روزلو...