د غاښو د درد اسانه درملنه

په دری ژبه کی یومتل دی چه وایی درد دندان کندن. مګردا سمه ندی د غاښو درد علاج...

د هگۍ د گټو خبر ياست؟

د سهار چای لپاره باید لومړنۍ انتخاب هګۍ وي ځکه چې دغه خواړه هغه غذايي مواد لري کوم...