څنگه معده سالمه وساتو؟

لکه چي ګورو دغه پوښتنه ډېره جامع ده او پراخ ځواب غواړي، خو په لنډه توګه به دا...

اناناس

علمي نوم یې Ananas comosus )) دی او د Bromeliaceae په کورنۍ پورې اړه لري، دپیدایښت ځای یې...