مولانا سمیع الحق ووژل شو

د پاکستان مشهور مذهبي سیاستوال او د افغان طالبانو په معنوي پلار مشهور مولانا سمیع الحق ووژل شو.