له ساه بندۍ داسې ځان وژغورئ!

كه ته د ساه لنډي په ناروغي اخته نه یې بل چاته یې وښيه، کېدای شي ته یې دروغتيا لامل...