دسلواغې ۲۶مه ؛ دافغانانو دبریا ورځ

لیکونکی: شیرمحمد امیني ستانکزی

دمرغومي یاجدی شپږمه د۱۳۵۸ کال دسره پوځ یرغلګرود افغانستان په پاکه خاوره په...

تنصير وپېژنئ!!

ليکنه: خليلي زرمتى

د تنصير لغوي معنا ده نصراني کول .

او د نصرانيانو په اصطلاح...