اولسي حرکت ته اړتيا ده!

زړه مي نه غواړي په دې اراتباط څه وليکم، خو څه وکړم د زړه د  درده يې ليکم....

د علم او تحقیق بې قدري

محصلان مونوگرافونه لیکي، د پوهنتون استادان د علمي ترفیع لپاره آثار لیکي او د اکاډیمي غړي په څېړنو بوخت دي....

د يو کال ناوې

عملي کار مو پېل شو، روغتون ته ولاړو، د جراحې خونې ته ننوتلو، ټول اطاقونه مې وکتل، بيا...