له مرز ها خوا فکر

لیکوال: محی الدین "دلیل"

"په خدای که خو یې زما په سوچ کېم جواب یي.ای...

ژوند ښکلی دی / ۲۵مه برخه

ژباړه: عطا محمد میاخېل ډېری خلک هېڅکله ژوند نه کوي، بلکې تل د ژوند په تمه دي.