حقیقي کوڼ

پوهنيار سيد اصغر هاشمي

انسانان اشرف المخلوقات دي او د سالم عقل او فکر درلودونکې دي.

له ۷ تر ۷ د ورځې مثبتې څپې

ژباړه: حمیدالله حمیدي د سهار ۰۷:۰۰ بجې: ۱- د هغه څه لپاره، چې همدا اوس یې لرئ، د خدای پاک شکر وکړئ. د...