ګرځنده جومات جوړ سو

جاپانیانو  دې هېواد ته په ۲۰۲۰ز کال کې د اوړي اولمپیک سیالیو ته د ورتلونکو مسلمانانو لپاره ګرځنده جومات جوړ...

تر ټولو قوي انسان

تاسي به ډېر قوي انسانان لېدلي وي او د ډېرو په اړه به معالومات لرى، خو تر اوسه...

نور به له هوا خواړه جوړ ېژي

فینلنډي څېړونکي بریالي شول چې په لمریزه انرژۍ او کاربون ډای اوکسایډ یو ډول پروتیني خواړه جوړ کړي....