د ټينس لوبي ته يوه لنډه کتنه

اکثره تاريخ پوهان په دې باور دي چي د ټينس لوبه د فرانسې په شمال کي په دوولسمه...

د کريکټ لوبي لنډه تاريخچه

د کريکټ لوبه په نړۍ کي يو له هغو لوبو څخه ده چي ډېره لرغونې سابقه لري. ويل...