قلم او سوله / بصيرالحق عادل

  که د تاريخ کتابونه ولوستل شي، پخوا به سيالي په تورو وه او هغه څوک به غښتلی...

پرېکړه / بصيرالحق عادل

طبيعت له انسان بېلابېلې غوښتنې لري، يو شمېر يې ښې وي خو ځينې بيا د انساني ژوند او...

پاکستان شناسی

نویسنده: سلطان شاه (صفاري)

بخش اول: معلومات عمومی در باره پاکستان

الف: موقیعت جغرافیوی، قلمرو و...