د نورالبشر نوید نوی غزل

د نورالبشر نوید نوی غزل

د خپلې خاؤرې په زکات کښې حلال شوې یمه
زه د پښتون د سر خیرات کښې حلال شوې یمه
مونږ د جنت د ګډ دا رِسم ادا کړې داسې !!
په لوﺉ کابل کښې اؤ په سوات کښې حلال شوې یمه
سنګر زما ؤه سر زما ؤه سر لښکر مې پردې
لکه مړز د جنګ بایلات کښې حلال شوې یمه
ملا د هر شهید په وینه کښې جنت لټؤو
چې مسلمان صوم و صلوة کښې حلال شوې یمه
زما مقتل څه عجیبه دې فریښتو لیکلې
هم په حجره هم په جماعت کښې حلال شوې یمه
بشر په لوﺉ اختر کښې داسې حلال کړې ګرځي
لکه د ژوند په ژړا قات کښې حلال شوې یمه
t