د یوه ملنګ په ترنم کې تسلي پرته وه / پير محمد کاروان

د یوه ملنګ په ترنم کې تسلي پرته وه / پير محمد کاروان

که مینه مینه وای بشر به په شر دومره نه وو

خبر خبر به د پرهر د خنجر دومره نه وو

انسان د خاورو له کالبوت و، ووت په اور بدل شو

ګني پخوا د شیطانانو لښکر دومره نه وو

پر ځان غاوره شو ذرې ذرې یې و سکونډلې

نه شو طبیب ګني په ژوند کې پرهر دومره نه وو

د یوه ملنګ په ترنم کې تسلي پرته وه

زړه مې نوشلی چېرته شیر و شکر دومره نه وو

وې کاینات هم په نازکو تضادونو ودان

که بدي نه وای د نېکۍ به جوهر دومره نه وو

د پخلاینې لارې ډېرې وې تا و نه موندې

هو یو څه وو خو ستا کاروان مرور دومره نه وو

۵ قوس ۱۳۹۸ هجري شمسي کابل
t