هېڅوک اتل نشته/هر څوک اتل دی

هېڅوک اتل نشته/هر څوک اتل دی

دا نن راته یوه لویه اجراییوي دنده راکړئ، پوره درې ورځې وروسته که زما د اتلولۍ نارې پورته نه شوې نو راشئ په دار مې کړئ.

د ټولنیزو رسنیو او د زېړې تبلیغاتي لوبې په دغه ګرم بازار کې اتل په بوتل او بوتل په اتل زر بدلیږي.

زموږ دا یو شمېر اتلان خو به هم ځانته حیران وي چې څه په ټوکو – ټوکو اتلان شول، اوس یې اکثره په دې ډاډه دي چې دوی رښتیا اتلان دي.

که دنده او پوزیشن نه وای نو د یو شمېر کسانو د اتلولۍ دروغجنې کیسې به هم نه وای، همدغه اتلان چې زموږ ګڼ یاران یې په ستاینو ستړي دي او پر خپل ځای د برقرارۍ لپاره یې چغې وهي بې دندې کړئ چې څه ترې جوړیږي؟

جانان زما په سر جانان دی
که زه یې پرېږدم د کوڅو ملنګ به شينه

محبوب شاه محبوب
t