د پيدايښت ورځ او یا کلیزه لمانځل

د پيدايښت ورځ او یا کلیزه لمانځل

په دی اړه معاصر فقهاوو جلا نظرونه لری چی لاندی ورته اشاره کیږی:

(۱) دکتور سلمان العودة : په دی اند دی چی داسی ورځی لمانځل پروا نه کوی او دا کړنه عرفی کار دی او د کفارو سره پکی کوم مشابهت نه ښکاری .

دكتور سلمان العودة فرمايی: د خپل ژوند کلیزه او د پیدایښت ورځ لمانځل هیڅ پرواه نه کوی او دا ځکه چی داسی کړنه د عقایدو پوری اړیکه نه لری نو ځکه شریعت يی په اړه باندی منعه نده وړاندی کړی ده .

له دی معلومیږی چی کومو مسایلو کی توقیف شوی هغه دنیوی امور دی او له عقایدو سره تړوا نشته دی او دنیوی عرف عادات کی د شریعت له اړخه عموماً اذن او اجازه شوی وی خو دومره ده چی کله یو عرفی او دنیوی کړنه سره داسی عمل یو ځای شی چی شریعت منعه کړی وی نو بیا حرام دی…….

دکتور وایې: زه داخبره ځکه کوم چی ددی کار لپاره فردی او کورنی محافل جوړیږی چی نژدی خپلوان پکی راټولیږي دعاطفی او مهربانی او صله رحمی عفوی محفل وی او د عقایدی مسایل سره تړاو نه لری نو ځکه داسی کړنه تر سره کول رواده او که داسی فکر څوک وکړی چی داکارونه خو کفار کوی نو جواب دادی چی دهغوی د خصوصیاتو له جملو څخه نده دا ځکه چی په توله نړۍ کې هر عقیدی والا داسی کړنی تر سره کوی چی دیکی کافر او مسلم شامل دی.

او د دکتور سلمان العودة د قول په تایید باندی د مصر دار الإفتاء فتوی هم ورکړی ده ((رقم الفتوی: ۳۶۱۹))

دولت خان امرخیل
t