قوي اېمان مو زړه ته سکون وربښي

قوي اېمان مو زړه ته سکون وربښي

دا سمه ده چې په هېواد کې له کړکېچنو حالاتو سره کېدای شي ستاسې ژوند هم اغېزمن شي، خو خبره دومره هم د اندېښنې وړ نه ده.

 ځکه خدای پاک په خپله وایي، زه ستاسې ساتنه کوم. خدای پاک وایي، زه خپل بنده ګان له نعمتونو نه محروموم. هڅه وکړئ چې تل پر دغه ډول خبرو تمرکز وکړئ. تمرکز مو باید پر دې وي چې ذهن مو په سم او مثبت ډول په حرکت راولي.

 په زړه پورې او ښه خبره خو دا ده چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې اقتصاد زموږ سرچینه نه ده، بلکې زموږ ژوند او مرګ یوازې د خدای پاک په واک کې دی. له ځان سره ووایئ، زه هېڅکله پر اقتصاد او بازار باور نه لرم.

زه یوازې پر خپل لوی خدای باور لرم او بس. کېدای شي ځینې پر خپلو پیسو او دنده وویاړي او ځینې نور بیا د اقتصاد پوهانو په خبرو خوشاله او خپه شي، خو موږ پر هغه خدای پاک باور لرو چې ټول شيان هغه پیدا کړي دي.

 هماغه خدای پاک د خپل مخلوق رازق دی. کله چې تاسې له ځان سره دغه ډول جملې تکراروی، هر ډول وېره مو له زړه وځي او سکون درته پیدا کېږي.

حميدالله حميدي
t