هغه کومې څلور وعدې دي چې الله تعالّى زموږ سره کړي دي؟

هغه کومې څلور وعدې دي چې الله تعالّى زموږ سره کړي دي؟

هغه کومې څلور وعدې دي چې الله تعالّى زموږ سره کړي دي؟

آيا پوهېږئ؟

هغه کومې څلور وعدې دي چې الله تعالّى زموږ سره کړي دي؟

الله تعالى فرمايي:

(۱).فَاذْکُروُْانِىْ أَذْکُرْکُمْ.

تاسې ما یاد کړئ، زۀ به تاسـې ياد کړم.

(۲). اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ.

دعا وغواړئ زما نه، زۀ به يې قبولــه کړم.

(۳). لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِيْدَنَّکُمْ.

که چېرې تاسې په نعمت باندې شکر ووېستو، زۀ به يې زيات کړم.

(۴). وَمَاکَانَ الْلَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ.

او نه دې اللــه تعالى چې عذاب ورکړي دوى ته،

پۀ داسې حال کې چې دوى د الله تعالى نه بخښنه غواړي او استغفار وايي. ستاسي دعا په هيله

عزيزالله
t