و ډاکتر ته کمېشن (Commission)ورکول جائز دئ؟

و ډاکتر ته کمېشن (Commission)ورکول جائز دئ؟

سوال: موږ د داسي شیانو کار وبار کوم چي د ډاکتر سره تعلق لري،هغه ډاکتران چي ناروغان موږ ته رالیږي هغو ته موږ د خپلې شتمنۍ څخه معین فیصد کمېشن ورکوو، ایا و ډاکترانو ته دغه کمېشن (Commission) ورکول جائز دئ که یا؟

ځواب: عبدالغفار جُبیر حفظه الله

دغه کمېشن چي تاسو یې و ډاکترانو ته ورکوئ ددې لپاره چي تاسو ته ناروغان راولېږي او تاسو خپل توکي او سامان آلات پر خرڅ کړي دا رشوت دئ، ډاکتر خپله مزدورې فیس له ناروغه اخلي، لهذا دا کمېشن ورکول نا جائز دئ.

لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الراشی المرتشی (ابوداؤد: ۳۵۸۰)

رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رشوت ورکونکي او رشوت اخستونکي باندي لعنت ویلی دئ.

(فتاوی دارالعلوم دیوبند: جواب: ۴۸۴۶۰ Fatwa: 1306/1013/D=11/1434 )پوښتنې او ځوابونه
t