ښځه او زموږ ټولنه

ښځه او زموږ ټولنه

ښځه او زموږ ټولنه

زموږ په ټولنه کې ښځې ته د نیم انسان په سترګه کتل کیږي ، او اکثریت کورنیو کې ښځو سره ډېر ناسم ، غیر شرعي او غیر قانوني چلند کیږي ، ښځې ځان وژنې ته اړې کیږي او زموږ د پښتنې ټولنې پاک لمنې او صبرناکه خویندې او میندې دا هر څه تکالیف او روحي فشار په پټه خوله پر ځان تېروي.
خو د ښځو مقام ډېر لوړ دی ، مور مو ښځه ده ، میرمن مو ښځه او خور مو ښځه ده

دیني علماء د ښځو په اړه لیکي:
لومړنی شخص چې د فرعون د دکتاتورۍ په مقابل کې پاڅیده…… سړی نه بلکه یوه ښځه وه (بي بي اسیه نومېده)

لومړنی شخص چې مکه او کعبه یې اباده کړه سړی نه بلکه یوه ښځه وه (بي بي هاجره نومېده )

لومړنی شخص چې د ځمکې پر مخ تر ټولو ښې اوبه یې وڅښلې سړی نه بلکه یوه ښځه وه (بي بي هاجره نومیده)

لومړنی شخص چې په پیغمبرﷺ یې ایمان راوړ سړی نه، بلکه یوه ښځه وه (بي بي خدیجه رضی الله عنها وه)

لومړنی شخص چې د اسلام په لار کې یې خپله وینه قرباني کړه او شهیده شوه، سړی نه، بلکه یوه ښځه وه (بي بي سمیه وه)

لومړنۍ شخص چې د اسلام په لاره کې یې خپل مال مصرف کړ، سړی نه، بلکه یوه ښځه وه (بي بي خدیجه رضی الله عنها وه)

لومړنۍ شخص چې په اسمان کې یې خبره اوریدل شوې، سړی نه بلکه یوه ښځه وه (خوله بنت ثعلبه وه)

لومړنی شخص چې د صفا او مره ترمنځ یې سعیه ترسره کړه، سړی نه بلکه یوه ښځه وه (بي بي هاجره وه)

اوس په میلیونونو مسلمانان باید د حج پر وخت د بي بي هاجرې حرکات ترسره کړي، که نه نو حج یې نه قبلیږي

هوکې…

هر څوک باید په دې پوه شي چې… ښځه ویاړ ، افتخار او د لوی عظمت خاونده ده.

سید رفیع الله قلم
t