کابل : په ببرک چمن کمپ کې ښوونځيو ته د شرایطو وړ ۹۸ ماشومانو معرفي شول

کابل : په ببرک چمن کمپ کې ښوونځيو ته د شرایطو وړ ۹۸ ماشومانو معرفي شول

د پوهنې وزارت ګمارل شویو ټیمونو له سروې څخه وروسته د کابل ښار د څلورمې ناحيې په ببرک چمن کمپ کې ښوونځي ته د شرایطو وړ ۹۸ ماشومان وپیژندل شول.
د پوهنې وزارت د سروې له مخې په دې کمپ کې ۶۲۱ جوګي او د نورو قومونو ماشومان چې د ۳ کلونو څخه تر ۱۹ کلونو پورې عمر لري اوسیږي.
د ښوونځي د شرایطو وړ ماشومانو له مینځه د لمړنۍ دورې ۴۲۱ ماشومان په نژدې ښوونځيو کې په زده کړو بوخت دي، ۱۰ ماشومانو ته د J.R.S موسسې له لوري د زده کړو خدمتونه چمتو شوي دي.
۹۸ ماشومان د ښوونیزو خدمتونو څخه لرې پاتې دي او ۳۳ ماشومان وړکتون کې د شمولیت د شرایطو وړتیا لري.
له دې ماشومانو څخه د ۵۹ ماشومانو عمر له ۱۵ کلونو څخه ډير دی او د سواد زده کړو ښوونځيو ته د شرایطو وړ دي.
په پام کې ده چې په راتلونکي ښوونیز کال کې د ښوونځي څخه د باندې ۹۸ ماشومانو ته په یاده سیمه کې دوه ټولګي د محمدصدیق فرهنګ ښوونځي په چوکاټ کې چې د استوګنځای ته نژدې دی جوړ شي او له دې لارې په یاده سیمه کې د زده کړو څخه پاتې ماشومانو ته د زده کړو خدمتونو برابرولو زمینه چمتو کیږي.
له بل لوري د ۱۵ کلونو څخه پورته ماشومان به د سواد زده کړې ښوونځيو ته جذب شي.
د جوګي قوم د شرایطو وړ ماشومانو د پیژندلو سروې د کابل ښار په (پنځمه، دولسمه، اتمه او اولسمه) ناحیو کې دوام لري.
پوهنې وزارت ژمن دی، چې د اساسي قانون او پوهنې قانون پر اساس د افغانستان ټولو ماشومانو ته د یوشان ښوونیزو او روزنیزو خدمتونو د وړاندې کولو زمینه برابره کړي.
د جوګي قوم ۱۲۰ کاله وړاندې د تاجکستان هیواد څخه افغانستان ته راغلي دي او اوسمهال په کابل ښار کې ۳۰۰۰ کورنۍ او په ټول هیواد کې ۲۰۰۰۰ کورنۍ اوسیږي.
t