د هوا ککړتيا او د ښځو پر ميندوارۍ يې اغېزې

د هوا ککړتيا او د ښځو پر ميندوارۍ يې اغېزې

چاپيريال د ښځو پر ميندوارۍ مستقيم اغېز لري. ناسم چاپيريال په دې برخه کې ډېرې ستونزې زېږولی شي.

برتانوۍ ورځپاڼې ګارډين په دې اړه يو مطلب خپور کړی دی او پکې يې ليکلي دي، د څېړنو له مخې د هوا ککړتيا د ښځو پر ميندوارۍ مستقيم اغېز لري.

ورځپاڼې په مطلب کې راغلي دي، ککړه هوا د ښځو تخمدان د توليدوونکو هګيو شمېره اغېزمنوي.

ورځپاڼه وايي که څه هم دغه څېړنه د ښځو پر ښېرازۍ يا په بله وينا د مېندواره کېدا پر وړتيا د هوا د ککړتيا اغېز ته کتنه نه کوي خو داسې وړانديز کوي چې گواکې چاپېريالي عناصر د ښځو د ميندوارۍ پر سيستم اغېز کوي.

ورځپاڼه وايي که دغه اغېز دايمې وي نو دا په دې مانا ده چې ښځو لپاره به د مېندوارۍ لپاره وخت کم او ژر به له مېندواره کېدو پاتېږي.د هوا ککړتيا
t