صحرا کریمي: د ولسي جرګې یوه غړي پټې لیدنې ته وبللم

صحرا کریمي: د ولسي جرګې یوه غړي پټې لیدنې ته وبللم

د افغان فلم ریسې صحرا کریمي له نوم ښودلو پرته د ولسي جرګې د یوه کمیسون ریس تورن کړی، چې دا یې پټې لیدنې ته بللې.
هغې پر خپل ټویټر لیکلي: د جرګې د یوه کمیسون ریس لیدو ته وبللم او ویل راشه، چې بودیجه در ته پیدا کړم.
ویل شوي، چې نوموړې نه د دوه په دوه لیدنې غوښتنه شوې.
د افغان فلم ریسه وایي: که زه د داسې لیدنو والا وای، اوس به مې بودیجې موندلو ته ضرورت نه پېښیده.
t