اندیښنه!!!

اندیښنه!!!

وایي خر کوهي کې لویدلی و، خلک د کلي ملا ته ورغلل ویلی څو ډولچی اوبه وباڅو چې کوهي پاک شي؟

ملا وویل څو چې خر له کوهي ونه باسی اوبه نه پاکیږي.

خبره مې دی پوری کوله چې اوربند ونشي هیڅ ناسته ګټوره نده.

له هری ناستی که هغه د مسکو وي، د دوحی وي، د بیجنګ وي یا د لاهور وي، سیاسي مخالفین تاکتیکي ګټه پورته کوي خو نظامي مخالفین استراتیژیکه ګټه.

تاکتیکي پدی مفهوم چې دوی غواړي د سیاست په سطرنج خپل ټاکنیز سیال چې د ستری محکمی په لائیسنس د اقتدار موټر ځغلوي کشت ورکړي او پرخپل سهم موجود ولسمشره سره تفاهم ته ورسیږي.

استراتیژیکه ګټه پدی مفهوم چې تالبان د خپل داعیی د مشروعیت لپاره د همدغو سیاسي فیګورونو له انرژی څخه کار آخلي او دوی دي چې د تالبانو د سیاسي بدلون پیغامونه تر ولسه رسوي کوم تالب چې تر اوسه د دولت په اسلامي والي کې شک لري

سیاسي مخالفین باید یوه مسله د تالبانو سره د ناستو پر مهال په پام کې ولري چې دوی دم مهال د یوی جنګي ډلی سره په خبرو اترو بوخت دي نه د یو سیاسي ډلی یا دولت سره.

اکبر شیرد سولې په اړه ناستې او اندښنې
t