ولس د قانون حاکمیت ته لیونۍ تنده لري !

ولس د قانون حاکمیت ته لیونۍ تنده لري !

له پرون راهېسې په فیسبوک کې د پولیسو په ملاتړ د پراخو عکس العملونو څرګندیږي چې: ددې ولس هر وګړي، هغه که د هرې ژبې، قوم او سیمې دي، د قانون ټېنګښت ته لیونۍ تنده لري، په شدت یوه قانونمنده ټولنه غواړي او د هر هغه چا ملاتړ کوي چې ګومان کوي د زورواکونو، انسان تښتونکیو او غاصبانو له شره یې خلاصولی شي.

خو ددې ولس ګڼ تش په نوم سیاستوال لا هم په یوې قانونمندې ټولنې کې اوسیدو ته جوړ نه دي. لا هم د ولس پر ځای د پردیو په ملاتړ حساب کوي او د خپلې ټولنې د هوساینې او ژغورنې لپاره هیڅ رغوونکې طرحه او پلان نه لري. دوی یا په زور یا په پیسو یا هم د مذهب، نسب، سیمې او یا ژبې په نوم ددې ولس پر اوږو له کلونو راهېسې سپاره دي. دوی ډاډمن دي چې یوې قانونمندې ټولنې کې ددوی او د دوی د ارګاه بارګاه ځای نه شته.

دوی او په کابل کې څو مداخله ګر بهرني سفارتونه لا هم په افغانستان کې د قانون ټېګښت په خپل زیان بولي او پر ضد یې خپل ټول وس کاروي.

که مو ولس تر پایه د یوې قانونمندې ټولنې د جوړښت لپاره په خپل هوډ ودریږي، ډاډه اوسئ زر به مو وطن هم له دې ناقانونه سیاستوالو او هم د مداخله ګرو سفارتونو له شره خلاص شي.

اجمل انداند قانون لیکنه ولس
t