په کاري ساحه کي د ښځو او نارینه وو توپیر

په کاري ساحه کي د ښځو او نارینه وو توپیر

د نارینه او ښځینه تر منځ چي کوم توپیر په ورځني ژوند کي وینئ، همداسي ځیني توپیرونه په کاري ساحه کي هم لري چي ځیني یې په داسي ډول دي:

کله چي په عادي شرایطو کي د دواړو څخه د یو موضوع د تصمیم نیولو غوښتنه وسي، معمولاً نارینه دا کار بغیر له مشورې او په تېزۍ ترسره کوي. په داسي حال کي چي مېرمني د تصمیم ګیرۍ لپاره بحث او مشوره کوي.هغوی په دې عقیده دي چي په دې ډول سره مشوره ورکونکي هم ځان مکلف بولي، تر څو د نیول سوي تصمیم څخه ملاتړ وکړي.

بل توپیر یې په اهدافو کي دی: نارینه  غواړي ډیر ژر او په مستقل ډول خپل هدف ته ورسیږي او د یو کار پر نهایی نتیجی تمرکز کوي. میرمني د کار پر کیفیت تمرکز کوي او څنګه چي غواړي هدف ته ورسیږي نو د نورو اشخاصو سره هم په اړیکه کي کیږي او هغوی هم د یو کار په کولو کي داخلوي.

دا چي میرمني په ټولنه کي ډیري ارتباط جوړونکي او اجتماعي دي، نو د نورو افرادو د احساساتو په مقابل کي ډیره توجه ښیي. په داسی حال کي چي نارینه په مسقیم او صریح ډول یو موضوع  بیانوي، د پریکړي بیانولو په وخت کي هم صریح عمل کوي. حال دا چي میرمني د پریکړي بیانولو په وخت کی برعکس عمل ښيې او معمولاً داسي خپله پریکړه بیانوي لکه: «که چیري کومه نیوکه نه لری» یا هم  «که د دوی سره موافق یاست» او داسي نور…

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي هر اړخيز او معلوماتي

تبصره وکړئ

avatar
t