دماغ

دماغ

— که غواړئ په ځان کې بدلون راولئ، بار بار خپلې ارادې له ځان سره تکرار کړئ، بالاخره به ستاسو دماغ له نوي حالت سره عیار شي او په ځان کې به بدلون راوستلی شئ.

— ستاسو دماغ ستاسو له مود سره مستقیمه رابطه لري.

— که د سهار لخوا یو مثبت سوچ وکړئ، تاسو پدې توګه خپل دماغ غلطولی شئ او خوشاله ورځ به ولرئ.

— اوسط دماغ په ورځ کې تر ۵۰۰۰۰ پورې فکرونه راټولولی شي.

— د دماغ یوه برخه hyppocampus چې له یادښتونو سره سر و کار لري، په ښځینه وو کې د نارینه وو په نسبت طولاني ده، معنا دا چې د ښځو یادښت نسبتاً زیات دی.

— که څه هم ننۍ تکنالوژۍ مونږ اړ کړي یو چې په یو وخت کې دوه کاره ترسره کړو، خو زمونږ دماغ یو وخت کې په دوو کارونو تمرکز نشي راغونډولی او دا کار نشي کولی.

— دماغي حجرات ۲۵ فیصده له کلسټرول څخه جوړ شوي، کلسترول د دماغي فعالیت لپاره ډېر مهم دي، شحمی خواړه د دماغو لپاره مهم دي.

— حقیقت دا دی چې مونږ په هر عمر کې بدلون کولی شو، په ځینو شیانو کې ښه کېدلی او ځینو کې بدیدلی شو، دماغ دا کار کوي.

— جالبه دا ده چې ځینې وخت زمونږ نیم دماغ د ټولو دماغو هومره کار کولی شي.

— که څه هم درد د دماغ پواسطه پروسس کیږي، خو دماغ پخپله د درد اخذې نلري او درد نه محسوسوي.

#ارواپوهنه
#ژباړه

شرافت همت
t