د با شخصیته انسانانو خصوصیات

د با شخصیته انسانانو خصوصیات

څرنګه چي وفاداري ډېره ارزښت ورته لري، ځیني وختونه یې خپلي کړي ژمني خوب ته نه پرېږدي او په اړه یې فکر کوي.

تر اندازې ډېر انصاف کوونکي دي.

د ځان د احترام په دومره فکر کي وي چي هیڅکله خیانت نه کوي.

که پنځه د قیقې هم وظیفې ته په رسېدو کي ځنډېږي، نو همکارانو ته خبر ورکوي.

فکري ثبات لري .

انسانان په ښو او بدو نه تقسیم کوي، بلکي د هغوی ښېګڼي او بدۍ دواړه يو د بل په څنک کي ګوري.

فکري مخالفان یې د اخلاقو صفت کوي.

د خبرو پر ځای په خپلو کړنو نور خلک تر خپل اغېز لاندي راولي.

د خپلو مخالفانو د ښه صفاتو په بیانولو کي هیڅ  کمي نه کوي.

پر ځان د ډېر باور درلودلو له کبله یې افکار د مالي منابعو سره اړیکه نه لري، بلکي د کار سره یې لري.

درواغ نه وایي، ځکه په رشتیا ویلو سره یې ډېري کامیابۍ لاسته راوړي وي او هم یې ترلاسه کوي.

ژوند هغوی ته زحمت ایستل او کار کول وي.

په شاوخوا کي يې خلک د آرامۍ او امنیت احساس کوي.

ژباړه: عایشه عزیزيبا شخصیته انسان ليکني او ژباړي معلوماتي
t