د چپ لاسه اشخاصو خصوصیات

د چپ لاسه اشخاصو خصوصیات

ښه ورزشکاران دي: په هغه لوبو کي چي ډیر تمرکز ته اړتیا لري لکه: ټینیس، هاکي، بوکس، بیس بال لوبو کي ډیر کامیابه دي په خاصه توګه بیا په ګلف او ټینیس کي زیاتره مشهوره لوبغاړي چپ لاسي وي.

چپ لاسي د یو کار منفي ټکو ته لږ فکر کوي چي دا د دوی د زیات قدرت او خلاقیت سبب کیږي.

چپ لاسي په معمارۍ، نقاشۍ او مجسمه جوړلو کي هم د ډیر استعداد درلودونکي دي.

د ترسره سوي څیړني له مخي چپ لاسي ډیري اوبو څښي.

چپ لاسي زیاتره د بي خوبۍ او په خوب کي د PLMD په ګډوډي اخته کيږي، دا ددې باعث ګرځي چي هغوي په خوب کي په شدت خپل لاس یا پښي ته حرکت ورکړي.

د سینې په سرطان، رواني ناروغیو، ډان سنډروم، حساسیت(آلرژي) د چپ لاسو اشخاصو د اخته کیدو امکان زیات وي.

چپ لاسي په ریاضي او سیاست کي ډیره توانایې لري.

چپ لاسي یوازي ۱۰ په سلو کي د نړۍ نفوس تشکیلوي.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي معلوماتي
t