د (+O) وینې ګروپ په اړه خورا جالب او نسبي واقعي معلومات

د (+O) وینې ګروپ په اړه خورا جالب او نسبي واقعي معلومات

هغه خلک چې د وينې پاچا یا هم د O+ ګروپ درلودونکي وینه لري، د دې کسانو مهم صفتونه مینه او سخاوت بلل کیږي. همدا رنګه تعامل ورسره اسانه او بې تکلفه وي، په ژوندانه کې منظم خلک دي، په لوړ همت د خپل هدف د ترلاسه کولو کوښښ کوي که څه هم دا کار ورته په هر قیمت تمامیږي.

همدارنګه مثبت فکر لري، د هیچا څخه د مرستې او کومک غوښتنه نه کوي، همدارنګه خوښونکي، جذاب او مینه ناکې څېرې لري. د ظاهري شکل او لباس ښه ساتلو ته تر اندازې زیاته توجه کوي، د ښایسته غږ او اواز درلودونکي او د نري زړه خاوندان وي، په ټولو چارو کې همیشه ګذشت ته ترجیح ورکوي، بدي ژر هیروي او هیچا ته په زړه کې کینه نه ساتي، آن د مایوسۍ او نا امیدۍ په وخت کې يې هم موسکا په شونډو غوړیدلي وي.

باید ووایو چې د دې ډول وینې درلودونکي کسان ډیرې خبرې کوي، له خپل نظر څخه په ټینګه دفاع کوي. د ثبات او استقامت خاوندان وي او ترڅنګ ډیرې وړتیاوې لري. په اسانه یې په خبره ذهن رسیږي، همیشه د مشرۍ او زعامت غوښتونکي وي، د درس له ویلو سره ډیره علاقه نه لري، خو په درس یې ډیر ژر سر خلاصیږي. له سپورټ او ورزش سره ډیر مینه لري. که څه هم د قوي ارادې خاوندان وي خو د راتلونکي ژوند په اړه ډیر اندیښمن وي.

داکتر بشرمل همتجالب، معلوماتي
t