فرعونی مساج پېژنئ؟

فرعونی مساج پېژنئ؟

تاسو به مساج نوم ډېر اورېدلی وي او يا به هم کړی وي، خو دلته دې مطلب کې يو لرغونی مساج درپېژنو.

د نړيوالو رسنيو د راپورونو په حواله، مصر کې د نيل سيند پر غاړه د مساج يو مرکز پرانيستل شوی.

دا مرکز د مساج ماهر عبدالرحيم پرانيستی چې د اور په وسيله خلک مساج کوي او خورا زيات مينه وال لري.

هغه وايي، د اور مساج اوسنی نه‌ دی، بلکې دا طریقه د فرعون له وختو وه چې هغه به له ټکنالوژي پرته د اور مساج په وسیله د بدن ټول دردونه ختمول او هغه وخت یې دې عمل ته د «اتشي تولي» وایه.

هغه وايي، د اور مساج لپاره یې له نویو طریقو کار اخیستل پیل کړي دي، خو په وینا یې دا کار ډېر زیات دقت او احتیاط ته هم اړتیا لري.
t