يو ساختماني انجينر غوښتل

يو ساختماني انجينر غوښتل

یو ساختماني انجینر غوښتل چي د تعمیر له شپږم منزل څخه په اول منزل کي له ولاړ کارګر سره خبري وکړي، ډېرې نارې ئې ور ووهلې، خو د نورو کارګرو د ږوږ له امله هغه نه متوجه کېدئ.

انجینر له ناچاریه د پیسو یو لسګون نوټ ور واچوئ؛ کارګر بېله دې چی لوړ وګوری، لسګون نوټ ئې جیب ته کړ او خپل کار ته ئې ادامه ورکړه؛

انجینر دوهم ځل بیا د پیسو پنځوس ګون نوټ ور وغورځوئ، کارګار بیا هم پیسې جیب ته کړې، لوړ ئې و نه کتلو خپل کار ته ئې دوام ور کړ.

انجینر دریم ځل یوه کوچنۍ ډبره ور واچول، ډبره د کارګر پر سر وموښتل، په دې وخت کي کارګر لوړ وکتل؛ انجینر خپل کار ورته ووایه.

هدفــ : زموږ د ژوند کیسه هم کټ مټ دغسي ده، الله پر موږ بې شمېره نعمتونه لورولي دی، موږ هیڅ فکر نه دئ کړی، چی دا نعمتونه له کمي خوا راځي؛ خو که لږ زحمت راباندي راسي، سمدلاسه خدای ته فریاد کوو!

د خدای د نعمتونو شکر ادا کړئ، مخکي له دې چي پر سر مو ډبره(زحمت) راسي.

ژباړه: سيد احمد قانع




t