پر ذهني او جسمي سلامتیا د خندا کولو اغېز

پر ذهني او جسمي سلامتیا د خندا کولو اغېز

خندا د انسان د ارامۍ او د تشویش او فشار د منځه تلو سبب کېږي چي د خندا کولو څخه ۴۵ دقیقې وروسته هم تاسي د آرامۍ احساس کوی.

خندا د بدن د دفاعي سیسټم د قوي کېدلو او د ناروغیو په مقابل کي د بدن د مقاومت سبب کېږي.

خندا د اندروفین هورمون د ترشح سبب کېږي چي دا هورمون انسان ته د ښه والي احساس بخښي.

خندا د زړه محافظت کوي. خندا د ویني د رګونو فعالیت ډېروي او د ویني جریان زیاتوي چي په همدې ترتیب د زړه د حملې او نورو د زړه ناروغیو څخه د زړه ساتنه کوي.

څېړنو ښودلي ده په ورځ کي ۱۰ یا ۱۵ دقیقې خندا کول د ۴۰ په شاوخوا کي کالوري سوځوي چي په کال کي د ۲ کیلوګرامه وزن د کمېدو سبب کېږي.

د غوصې په کمولو کي تر خندا بل هیڅ شی هم ګټور تمامېدلای نه سي.

د څېړنو له مخي، هغه اشخاص چي شوخ طبیعته او ډېر خندا کوونکي وي نسبت هغه خلکو ته چي ډېره خندا نه کوي، عمر یې اوږد وي، چي په سرطاني ناروغانو کي دا توپیر ډېر دی.

خندا د انرژۍ د ډېروالي سبب کېږي، چي وکولای سی په کارونو ښه تمرکز او پر وخت یې سرته ورسوئ.

ژباړه: عایشه عزیزيليکني او ژباړي معلوماتي
t