د آرامه ژوند لپاره څو ګټورې لارې!

د آرامه ژوند لپاره څو ګټورې لارې!

۱-د نورو په پرمختګ سره خوښي څرګنده کړئ.

۲- لږ فکر او ډېر عمل وکړئ.

۳- خندا زده کړئ.

۴- تفريح ته په خپلو لومړيتوبونو کې ځای ورکړئ.

۵- هېڅوک د خپلو خوښيو مسول مه ګڼئ.

۶- د هرې پېښې پر وړاندې غبرګون مه څرګندوئ.

۷- د هرې مسئلې لپاره مثبت تعريف ولرئ.

۸- تل هڅه وکړئ چې له پرېکړو څخه مخکې اخېستنه (درک) ولرئ.

۹- د ټولو سره د يووالي زمينه برابره کړئ.

۱۰- خپل ځان د کومو کارونو لپاره چې تاسو يې خپله ترسره کوئ، وهڅوئ.

ژباړه: محمد عزيز پردېس
t