د مور په نس کې د غبرګونو ماشومانو مرکه

د مور په نس کې د غبرګونو ماشومانو مرکه

ژباړه: ژمنه ژوند

اول👶🏻: له زېږون وروسته ژوند باندې عقیده لرې؟

دویم👶: هو! ښکاره ده چې عقیده لرم، له زېږون څخه وروسته ژوندون شته، مونږ اوسمهال د مور په نس کې یوو، تر هغه وخته چې قوي شو، او زېږون نه وروسته ژوند ته اماده شو.

اول👶🏻: نه بابا…! دا بې مانا خبرې دي، له زېږون نه وروسته هیڅ هم نشته، د مور نس نه بهر ژوند څنګه تصور کړو؟ دا بیخي امکان نه لري.

دویم👶: د نور ژوند په اړه ډېرې کیسې موجودې دي. وایي چې “هغې خوا ته” رڼا او روښنایي ډېره ده، احساس او مهرباني هم شته او زرګونه نور شیان چې اوسمهال زمونږ له تصوره هم بهر دي. مثلاً اورېدلي مې دي چې “هغې خوا ته” مونږ د خولې له لارې خواړه خورو او اوبه څښو.

اول👶🏻: څومره پوچې او بې مانا خبرې…! مونږ ته خو د نو/نوم “ناف” له لارې خواړه راځي او همدا د تغذیې یوازینۍ لاره ده. ټول ماشومان په دې پوهېږي چې د خولې له لارې خوراک نه کېږي او دا هم مالومه ده چې له “هغې خوا” نه څوک نه دي راغلي چې مونږ ته د هغې خوا حقیقتونه بیان کړي. تا چې څه اورېدلي دا ټولې د ساده ګانو افسانې دي. په دې باید پوه شې چې زېږون د ژوند پای دی، د ژوند دې تریخ واقعیت باندې باید پوه شو او ویې منو!

دویم👶: هیله کوم اجازه راکړه چې بل ډول فکر وکړم! دا سمه ده زه دقیق نپوهېږم، چې زېږون نه وروسته ژوند به څه ډول وي؟ او زه دا درته ثابتولای هم نشم، مګر خوښېږي مې باور ولرم چې په راتلونکي ژوند کې مونږ مور ووینو، چې څومره به زمونږ خواخوږې وي.

اول👶🏻: مور…!؟ غواړې ووایې چې په مور هم باور لرې؟؟؟ هن…؟ ښه نو مور چېرته ده…؟

دویم👶: هرځای او هره خوا ده! خپله یې هم وینې چې زمونږ څلور خواوو نه مور چاپېره ده، مونږ له مور نه جوړ شوي یوو او د مور له برکته ژوند کوو، له مور پرته مونږ دلته نشو اوسېدای.

اول👶🏻: څومره کمعقل…! ما تر اوسه هیڅ مور نه ده لیدلې نو ښکاره ده چې مور هیڅ نشته!

دویم👶: دا ستا خپل نظر دی، مګر زه په هیڅ صورت ستا خبرې سره موافق نه یم! کله دې پام کړی…؟ ځینې وخت چې چوپتیا وي د مور د زمزمو اواز اورو، څومممره ښکلی وي. حتی’ ځینې وخت احساسوم چې مور مې مونږ نازوي، زه هره شېبه مور احساسوم. او ډاډه یم چې اصل ژوند له زېږونه وروسته پیلېږي. مونږ دلته په موقتي ډول د څو میاشتو لپاره اوسو مګر وروستنی ژوند به کلونه دوام ولري چې اوسمهال زمونږ لپاره د پوهېدو او درک وړ نۀ دی!
t