زړه دې څومره قانع دی

زړه دې څومره قانع دی

ژباړه: صادق

داسې ښکاري، چې هرڅوک په ژوند کې د څه پیداکولو مسابقه کوي. خلک د شیانو په راټولولو او مادي خوښیو کې بوخت دي. دوی داسې احساسوي، چې څومره ډېر څه لاسته راوړې؛ نو هومره ډېرې خوښۍ به ترلاسه کړې.

ځینو خلکو په ژوند کې ډېر ماديات لاسته راوړي وي؛ مګر بیا هم خوښ نه برېښي، رښتینې خوښي په دې کې نشته، چې ته څومره شتمني لرې؛ مګر دا چې زړه دې څومره قانع دی، اړیکې دې څومره مضبوطې دي او د ژوند شېبې څومره ښکلې تېروې.

رښتینې خوشالي د ژوند له هرې شېبې خوند اخیستل او په وړو خبرو کې خوښي لیدل دي. کله دې چې په وړو شیانو او خبرو کې خوشالي پیداکړه؛ نو داسې احساس به ترلاسه کړې، چې په ژوند کې هر څه لرې
t