ماشوم او د فيل څښتن

ماشوم او د فيل څښتن

له پنده ډکه کيسه:

ژباړه: عطا محمد مياخېل

يوه ماشوم د فيل له څښتن څخه وپوښتل:

ولې دې دا ستر فيل په دومره کوچني او کمزوري پړي تړلی دی? فيل کولای شي په ډېرې آسانۍ په يوه خوځښت (حرکت) سره ځان خوشې کړي او دا ډېر خطرناک دی.

د فيل څښتن وويل:
دا فيل نه شي کولای, چې داسې يو کار ترسره کړي, ځکه چې دا فيل په دې کمزوري پړي باندې نه دی تړل شوی.

هغه په خپل ذهن کې په يو ډېر ځواکمن تصور سره تړل شوی دی.

ماشوم وپوښتل: څنګه داسې يو څه امکان لرلی شي?

د فيل څښتن وويل: کله چې دا فيل کوچنی و, نو په يوه ډېر پياوړي او ځواکمن پړي مې وتاړه, د خپل ځان د خوشې کولو لپاره د فيل له بريده زياتې هڅې هم کومه اغېزه نه لرله. له هغه وخته يې د ځان خوشې کولو لپاره نوره هڅه نه ده کړې.

فيل په دې باوري شوی دی, چې نور نه شي کولای دا کار وکړي.

موږ ټول د فکر په يو نه يو ډول تړل شوي يو, چې د بريا په لور زموږ د خوځښت او حرکت په وړاندې خنډ ګرځي.
(ښايي يو حرکت اړين وي)
t