ځان نمانځنه پيل کړئ

ځان نمانځنه پيل کړئ

ژباړه: صادق

د نړۍ سترې خوښۍ له اندرون سرچینه اخلي. د درناوي لږ او ساده الفاظ کولی شي، چې د مادي شتمنۍ نه ښه د خوښۍ سرچینه مو وګرځي.

زیاتره وخت موږ د خلکو د ملاتړ لپاره له حده زیاتې کړنې ترسره کوو. که چېرې هغوی له موږ منندوی شول؛ نو موږ هم ځانونه تشویقوونکي احساسوو. مګر ځینې خلک د هغوی درناوی نه کوي، ځکه ځینې مهال دوی نه غواړي چې ستاسې پر هڅو اعتراف وکړي او ځینې وخت نه غواړي، چې ځان درته ټیټ او بې ارزښته کړي. خو که ته چېرې د چا په ژوند کې بدلون راولې؛ نو ته باید په خپله د ځان عزت او درناوی وکړې.

کله چې ځان نمانځنه پیل کړې، ته به له دننه څخه لمسوونکی احساس ترلاسه کړې، په ژوند به نور هم ډاډمن شې او په پای کې به په دې پوه شې، چې د احساس جوهر له دننه څخه دی، نو بې پروا اوسه، له هغه خلکو چې تاته ارزښت نه درکوي.
t