تر لمانځه او روژې غوره عبادت!

تر لمانځه او روژې غوره عبادت!

رسول اللهﷺ وفرمایل:

داسې ستر عبادت در وښیم چې له روژې، لمانځه او زکاته یې درجه لوړه وي؟

اصحابو وویل: ولې نه

حضرت محمد ﷺ وفرمایل:

هغه د مسلمانانو ترمنځ روغه جوړه ده.

رواه احمد، والترمذي وابوداوداسلام روغه جوړه روژه سوله عبادت لمونځ

تبصره وکړئ

avatar
t